Should it be illegal to raise your child on a vegan diet?

In the end of 2016, an Italian politician proposed a new law, the Savino Law. This law would make it possible for the government to sentence parents raising their children on a vegan diet to four years of prison. This law is somewhat of a consequence of two young children in Milan being hospitalised after an inadequate (vegan) diet.

 

Taking aside the fact that a child with their parent in jail might not have an ideal upbringing neither, what are your opinions? I think there are several different factors to consider.

 

First of all, if you are going to follow a vegan diet you need to really know what you’re doing. If you are going to raise a child on a vegan diet, even more so. Most people who are vegans do possess this knowledge, and in some countries, e.g. Sweden, being a vegan is becoming easier and easier as substitutes appear in the market. Furthermore, in many cases, a vegan diet is healthier than a traditional meat-based diet.

 

But some people unfortunately don’t have this knowledge. Some people really don’t know what they’re doing. And these people might be responsible for children. I really do think that any inadequate diet is harmful. Therefore, I do understand that there might have to be some way to “force” people to give their children proper food. And without regulatory measures, this is difficult to enforce. However, I do think it is a bit uneducated to think that this proper food would have to include meat. (The mother in Milan was forced to serve the children meat).

 

But what do you think? Is this law reasonable? Is it outrageous? I really don’t have an answer myself. From a personal perspective, I would find it ethically challenging to have to buy and prepare meat for my (hypothetical) children on a regular basis. Because then I would still support the meat industry I despite. I would probably then try to buy meat from small farms etc. but everyone does not have the economical opportunity to do so. I wouldn’t mind if my children wanted to eat meat in school, with friends etc., but I wouldn’t want to actually buy and prepare the meat.

 

What’s your opinion on this? Should the Italian government accept this law proposal?

 

//I slutet av 2016 föreslog en italiensk politiker att en ny lag skulle stiftas, ”the Savino law”. Den här lagen gör det möjligt för regeringen att fängsla föräldrar som ger sina barn en strikt vegansk diet. Det här lagförslaget är delvis en konsekvens av att två barn i Milano hamnat på sjukhus efter en otillräcklig (vegansk) diet.

 

Om vi bortser från faktumet att ett barn med en förälder i fängelse kanske inte heller har en direkt optimal uppväxt, vad tycker ni? Jag tycker att det finns flera olika faktorer att överväga.

 

Först och främst, om du ska följa en vegansk diet så måste du verkligen veta vad du gör. Om ditt barn ska följa samma veganska diet så måste du verkligen, verkligen, veta vad du gör. De flesta människor som är veganer vet vad de gör och i en del länder, t.ex. Sverige, så blir det lättare och lättare att följa en vegansk diet allteftersom det dyker upp nya substitut på marknaden. Dessutom, i många fall är en vegansk diet hälsosammare än en traditionell kött-baserad diet.

 

Men en del människor har tyvärr inte den här kunskapen. En del människor vet verkligen inte vad de gör. Och de här människorna kanske är ansvariga för barn. Jag är personligen helt övertygad om att alla dieter som resulterar i ett otillräckligt näringsintag är skadliga. Därför förstår jag att det måste finnas ett sätt att ”tvinga” människor att ge sina barn ordentlig mat. Och utan lagar och regleringar är det svårt att göra. Däremot tycker jag att det är en aning naivt att tro att ordentlig mat måste inkludera kött. (Mamman i Milano blev tvingad att servera barnen kött).

 

Men vad tycker ni? Är den här lagen rimlig? Är den galen? Jag vet faktiskt inte. Från ett personligt perspektiv så skulle jag tycka att det var etiskt utmanande att vara tvungen att köpa och tillaga kött på en vardaglig basis. För om jag gjorde det så skulle jag ju fortfarande stötta köttindustrin jag inte tycker om. I så fall skulle jag antagligen försöka köpa kött från små gårdar etc., men alla har inte de ekonomiska förutsättningarna att göra det. Jag skulle inte ha någonting emot om mina barn ville äta kött i skolan, hemma hos vänner etc., men jag skulle inte vilja köpa och tillaga köttet.

 

Vad tycker du om det här? Borde den italienska regeringen acceptera det här lagförslaget?