Tattoos, Sweatshirts & Bruises

 

Good Evening!

I do realize that it has been a while since I updated you on life and to be perfectly honest I don’t really know why. Perhaps I got lost for a little bit. All of a sudden I had nothing planned for the blog, was falling behind and freaked out a little. So I stopped. For no reason at all really.

 

But now I’m back and this time I’ll focus on updating when inspired rather than updating always. I think it will be better that way. And if you want to know when I’m updating, you can easily follow me on e.g. bloglovin (here).

 

This is a somewhat random collage of a tattoo I was considering, my favourite sweatshirt and two reoccurring problems in my life. The sweatshirt is from H&M and might be the first piece of clothing in pink that I’ve ever owned. The problems are first, the fallacy of jeans and long legs and second the bruises that always show up on my legs when I’m working out. I looked it up on the internet and apparently its normal for some people* but it’s still kind of weird. However, it’s apparently a sign of overstrain (which my body apparently thinks a normal workout is) so they will stop appearing once I become super fit!

 

* n.b. given that you only get random bruises on your legs. If you get bruises elsewhere for no reason, please seek medical advice.

 

God kväll! (visst låter det väldigt formellt på svenska?)

Jag inser att det har gått ett tag sedan min senaste uppdatering och för att vara helt ärlig så vet jag inte riktigt varför. Kanske gick jag lite vilse. Plötsligt hade jag ingenting planerat för bloggen, började hamna efter och stressade upp mig lite. Så jag sluta. Utan anledning alls egentligen.

 

Men nu är jag tillbaka och den här gången ska jag fokusera på att uppdatera när jag är inspirerad snarare än att alltid uppdatera. Jag tror att det blir bättre så. Och om du vill veta när jag har uppdaterat så kan du enkelt följa mig på t.ex. bloglovin (här).

 

Det här är ett aning slumpmässigt collage av en tatuering som jag funderade på, min favorit sweatshirt och två återkommande problem i mitt liv. Sweatshirten är från H&M och kan vara det första rosa plagg jag har ägt i mitt liv. Problemen är för det första bedrägligheten i jeans och långa ben och för det andra de blåmärken som alltid dyker upp på mina ben när jag tränar. Jag kollade upp det på internet och tydligen så är det normalt för vissa människor* men det känns fortfarande lite konstigt. Dock är det ett tecken på överansträngning (vilket min kropp tydligen tycker att ett vanligt träningspass är) så de kommer att sluta dyka upp när jag har blivit super vältränad!

 

* obs! Detta gäller bara om du bara får slumpmässiga blåmärken på benen. Om du får blåmärken någon annanstans utan anledning bör du söka medicinsk rådgivning.

Welcome to the world, I hope you'll like it

fårfår5

- Do you want to see the new one before I turn the lights off?

 

 My father asked and I immediately hurried to the sheep house. There, among the others in the half-darkness a white little lamb was stumbling around, trying to figure out where on earth she had suddenly ended up. And immediately, I was in love again. Just as every spring.

 

Only a few days before her two siblings were born, the ones with panda faces, who are already running around in the field. Who has understood that we are the ones who bring food and come running as soon as they see us. Not because they eat the food, but because that’s how mommy acts. And they’ve already started to taste the hay a little bit.

 

In only a few weeks they’ll be what we call “lamb racing”. That’s when all the lambs (normally around six or seven) run across the field as fast as they possible can. Then they turn around and run back. And soon they’ll trust their own legs a little bit more and start climbing on their mother, standing on her back when she lays down to rest. Then they’ll climb their father as well. Oh.

 

As every year I am a little bit in love and even though these might not be the best photos ever, I wanted to share them with you just to show these little creatures who just entered the world. I’m really looking forward to getting to know them.

 

får3

//

- Vill du se det senaste tillskottet innan jag släcker?

 

Frågade min pappa och jag skyndade mig genast till fårhuset. Där, bland de andra i halvmörkret snubblade ett litet vitt lam omkring och försökte förstå vart i hela världen hon hamnat nu. Och genast var jag nästan kär igen. Precis som varje vår.

 

Bara ett par dagar tidigare föddes hennes två syskon, de med panda ansikten, som redan springer runt i hagen. Som har förstått att vi är de som kommer med mat och kommer springande varje gång de ser oss. Inte för att de äter maten vi kommer med men för att det är så mamma gör. Och de har redan börjat smaka lite hö.

 

Om bara några veckor kommer det att ha vad vi kallar ”lamm race”. Det är när alla lamm (vanligtvis omkring sex eller sju) springer genom hagen så fort de någonsin kan. Sedan vänder de och springer tillbaka. Och snart kommer de att lita lite mer på sina egna ben och börja klättra på sin mamma och stå på hennes rygg när hon lägger sig ned för att vila. Sen börjar de klättra på sin pappa också.

Åh.

 

Precis som varje år är jag lite kär och trots att de här kanske inte är de bästa fotona någonsin så ville jag dela dem för att visa de här små varelserna som precis kommit till världen. Jag ser verkligen fram emot att lära känna dem.

Vegetarian and Vegan Nutrition: How to get Enough Omega 3

03

So one of many things vegetarians and vegans needs to think about regarding nutrition is Omega 3. This one of the only two fats of all the fats the body needs which it cannot make itself; meaning we have to get it from the food. Why do we need it? To build and repair our cells, to manage our blood pressure and to boost our immune system. Quite important in other words.

 

Why would this be especially important to vegetarians and vegans then? Well, one of the main sources of omega 3 is fish. A second, quite big source is diary and a third one “meat from animals eating grass”. Mhm. I’m starting to sense a problem. What are the vegetarian and vegan options then?

 

1. Walnuts. Contains 6.88g / 100g

2. Rapeseed oil. Contains 8.5g / 100g

 

Nice!

 

But how much omega 3 do we actually need? And can you eat too much?

According to the Swedish NFA (Livsmedelsverket) we need (on average) around 2.5 – 3g Omega 3 /day, which is around 1 tbsp. rapeseed oil. This does not mean that you have to somehow get 1 tbsp. of rapeseed oil in your system every single day. But it does mean that it might be a good idea to use rapeseed oil for cooking and to eat some walnuts every now and then.

 

Can one eat too much omega 3 then? Yes. Hypothetically. There are no benefits from eating more than 10g Omega 3 / day. Further, in the food rich of Omega 3 there is normally even more Omega 6, the second fat the body cannot produce on its own. Some studies suggest you might increase the risk of inflammatory diseases if you get too much Omega 6. Other studies argue on the contrary that Omega 6 protect you from inflammation.

 

Regardless, there is nothing insinuating that one could get too much of neither Omega 3 or 6 from food. The problem lies with supplements; such as capsules one can buy at the pharmacy. (I.e. don’t buy Omega 3 supplements. They’re mostly not vegetarian anyway.)

 

//En av många saker som vegetarianer och veganer behöver tänka på gällande näring är Omega 3. Det här är en av de enda två fetterna som kroppen behöver som den inte kan skapa själv; vilket innebär att vi måste få i oss dem från vår mat. Men varför behöver vi Omega 3 egentligen? För att bygga och reparera celler, kontrollera vårt blodtryck och för att få bättre immunförsvar. Med andra ord är Omega 3 ganska så viktigt.

 

Varför skulle det här med Omega 3 vara extra viktigt för vegetarianer och veganer då? Jo för att en av de största källorna till Omega 3 är fisk. En andra ganska stor källa är mjölkprodukter och en tredje ”kött från gräsätande djur”. Mhm. Jag börjar ana ett problem. Vilka är de vegetariska och veganska alternativen då? Framförallt dessa:

 

1. Valnötter. Innehåller 6.88g / 100g

2. Rapsolja. Innehåller 8.5g / 100g.

 

Nice!

 

Men hur mycket Omega 3 behöver vi egentligen? Och kan man äta för mycket?

Enligt Livsmedelsverket behöver vi i genomsnitt 2.5 – 3g Omega 3 /dag, vilket motsvarar ca en matsked rapsolja. Det innebär inte att du behöver få i dig 1 matsked rapsolja varje dag. Däremot innebär det att det kan vara en bra idé att använda rapsolja när du lagar mat och att äta valnötter då och då.

 

Men kan man äta för mycket Omega 3? Ja. Hypotetiskt sett. Det finns inga fördelar med att äta mer än 10g Omega 3 per dag. I de livsmedel som är rika på Omega 3 finns det oftast också ännu mer Omega 6, vilket är den andra fettypen som kroppen inte kan producera på egen hand. Vissa studier pekar på att om du får i dig för mycket Omega 6 så ökar du risken för inflammatoriska sjukdomar. Andra studier menar tvärtemot att Omega 6 skyddar mot inflammation.

 

Oavsett så finns det ingenting som pekar på att man skulle få i sig för mycket Omega 3 eller 6 från maten. Problemet ligger istället i kosttillskott; t.ex. kapslar du kan köpa på apoteket. (Med andra ord: köp inte Omega 3 kosttillskott. De är oftast inte vegetariska oavsett).

Breakfast Experiments // Frukostexperiment

breakfastexperiment

Good morning people!


What could possibly suit a day off better than some breakfast experimentation?! I’ve been trying out some vegan options for my morning yoghurt lately and the cheapest one is Oatly’s “Havregurt” (not entirely sure what they call it in English? Oatgurt?). Unfortunately, there are two problems with this cheapest options; it’s just a little bit too runny and a little bit too sweet. Now, as I don’t eat sugar I always go for the neutral option without any added flavours, but I still think it tastes a bit sugary (apparently that’s from the oats).

 

To solve the problem with the yoghurt being a little bit too runny, I decided to freeze the yoghurt overnight. The important thing to remember when doing this is that it will take a while for it to unfreeze in the morning… (I didn’t. I was so hungry when I finally could eat). Now, I still weren’t entirely happy with the consistency so I added a banana and mixed it with the still half frozen yoghurt. The result? Yum on the texture! But, even more sugary. Solution? Peanut butter!

 

I added some peanut butter, some strawberries and some cashew and can I just say waow! I loved it! Unfortunately, I guess one could debate the healthiness of eating too much of that peanut butter… So this will not qualify as my everyday breakfast (also it was a little bit too much work in the morning) but is definitely a new weekend favourite!

 

I ate my bowl quite unfrozen, but you can eat it earlier or later depending on your preferences.

 


breakfastexperiment2

//God morgon kompisar!


Vad passar bättre på en ledig dag än lite frukostexperimentering?! På sista tiden så har jag utforskat olika veganska alternativ till min morgonyoghurt, och det billigaste alternativet är Oatly’s ”Havregurt”. Tyvärr finns det två problem med det här billigaste alternativet; havregurten är lite för rinnig och lite för söt. Jag äter inte socker och väljer därför alltid det naturella alternativet utan tillsatta smaker, men jag tycker att även det är lite för sött (tydligen kommer sötman från havren).

 

För att lösa problemet med att havregurten är lite för rinnig bestämde jag mig för att frysa den över natten. Det viktigaste att komma ihåg när man gör det här är att det kommer att ta ett tag för den att tina på morgonen… (Jag gjorde inte det. Jag var så hungrig när jag äntligen kunde äta.) Jag var dock fortfarande inte helt nöjd med konsistensen så jag lade till en banan och mixade den med den fortfarande halvfrusna havregurten. Resultatet? Yum för konsistensen! Men, ännu sötare! Lösningen? Jordnötssmör!

 

Jag blandade i jordnötssmör, jordgubbar och cashew och kan jag bara få säga att waow! Jag älskar det! Tyvärr så antar jag att man kan debattera det hälsosamma i att äta för mycket av det där jordnötssmöret… Därför kommer det här inte att bli någon ny vardagsfrukost (det var dessutom lite för mycket jobb på morgonen) men det är definitivt en ny helgfavorit!

 

Jag åt min skål ganska tinad, men du kan äta den senare eller tidigare beroende på vad du föredrar.

Banana Ice Cream with Peanut butter // Bananglass med jordnötssmör

bananaice2

I don’t know if you remember this but a while ago I made a post about the (kinda) revolutionary concept of salted cashew banana ice cream (here). On this post Meg commented that I should try banana ice cream with peanut butter if I hadn’t already. Since then I’ve been thinking about it every now and then, and when I felt the craving for some banana ice cream yesterday, I decided to give it a go!

 

I used (2 tbsp.) crunchy peanut butter and it really took away some of the sweetness of the ice cream which I really appreciated. However, I think that next time I might also throw just a few salted peanuts into the mix to get some extra crunch! Do try though! It disappeared quite quickly…

 

My next banana ice cream adventure will probably be with coconut flavour, and I’ll get back to you when I’ve tried it! And if you want even more inspiration I would just like to add that banana ice cream and all sorts of vegan ice cream can be found under the hashtag nicecream on instagram! That’s where I get my inspiration!


I hope you'll all have an amazing easter!

 

bananaice3b

//Jag vet inte om ni kommer ihåg det men för ett tag sedan skrev jag ett inlägg om det (relativt) revolutionära konceptet salta cashewnötter i bananglass (här). På det inlägget så fick jag en kommentar av Meg om att jag borde testa bananglass med jordnötssmör om jag inte redan hade gjort det. Sedan dess har jag tänkt på det då och då och när jag så blev sugen på bananglass igår så bestämde jag mig för att testa!

 

Jag använde (2 matskedar) crunchy jordnötssmör och det tog verkligen bort lite av sötheten i glassen vilket jag verkligen uppskattade. Dock tror jag att jag kommer att blanda i lite saltade jordnötter nästa gång för att få lite extra crunch! Men testa detta! Den här glassen försvann ganska fort…

 

Mitt nästa bananglass äventyr kommer troligen att bli med kokossmak, och jag återkommer när jag testat! Och om ni vill ha ännu mer inspiration så skulle jag bara vilja tillägga att bananglass och alla sorters veganglass finns under hashtaggen nicecream på instagram! Det är där jag får min inspiration.

 

Hoppas att ni alla får en fantastisk påsk!

Vegan Wednesday: Chickpea Patties with Basil // Veganska Kikärtsbiffar med basilika

 

kikärtsbiff2b

This Vegan Wednesday was the first one in a where I still didn’t know what to make Tuesday morning. I had one idea about a green lentil soup with broccoli, but it felt a little bit like I tend to make a lot of soups and stews when I try to make something vegan. And I kind of want to show that vegan food is so, so, much more than that. Luckily, Cleanfoodi posted this recipe on her instagram before lunch and I was sold!

 

To be perfectly honest I’ve always considered chickpea patties to be kind of bland. Turns out I just didn’t put enough taste elements in there! As I don’t have a super big mixer I had to do this recipe in two batches. This turned out to be great, because then I had the chance to alternate the recipe a little for the second batch to add even more flavour! The altered recipe can be found below and the original recipe on Cleanfoodi’s instagram (here).

 

But was it good?

Well, to answer this question I might have to admit that I “accidently” ate five of these…

 


Ingredients (10 patties)
1 yellow onion
2 cloves of garlic
A handful of fresh basil
2 cans chickpeas (400g each)
2 tsp. sambal oelek
2 tsp. salt
1/2 cup corn flour
2 tbsp. lemon juice
Oil to fry in
Step-by-step 

1. Open the cans and rinse the chickpeas

2. Peel and chop the onion and garlic

3. Heat up some oil in a frying pan

4. Mix all ingredients

5. When all chickpeas are mashed (you might have to stop and mix the paste a little), gently form the paste to patties with your hands. (I made them the size of my palm but you can choose any size you want.)

5. Gently fry the patties until they have some color on each side. 

6. Serve warm with the sauce of your choice!*


 

* When I was done with cooking I realized I needed some kind of sauce to eat the patties with. I then mixed the vegan yoghurt I had at home (this) with some sweet and sour sauce and a little bit of lemon juice. I’d say it turned out quite alright!

 

kikärtsbiff1b

//Den här ”Veganska Onsdagen” var den första då jag fortfarande inte visste vad jag skulle göra på tisdagsmorgonen. Jag hade en idé om grön linssoppa med broccoli men samtidigt så kände jag att jag tenderar att göra väldigt mycket soppor och grytor när jag försöker laga vegansk mat. Och jag vill liksom visa att vegansk mat är så, så, mycket mer än det. Som tur var postade Cleanfoodi det här receptet på sin instagram under förmiddagen och jag var såld!

 

För att vara helt ärlig så har jag alltid tyckt att kikärtsbiffar är ganska smaklösa. Nu visade det sig att jag helt enkelt aldrig har blandat i tillräckligt med olika smakelement! Eftersom jag inte har en jättestor mixer så var jag tvungen att dela upp ingredienserna i två omgångar. Det visade sig vara väldigt bra för det gav mig chansen att ändra receptet lite inför andra omgången för att få ännu mer smak! Det ändrade receptet finns nedanför och originalreceptet finns på Cleanfoodi’s instagram (här).

 

Men blev det gott?

För att besvara den frågan så kanske jag måste erkänna att jag ”råkade” äta fem sådana här…

 


Ingredienser (10 biffar)
1 gul lök
2 vitlöksklyftor
En handfull färsk basilika
2 burkar kikärtor (á 400g)
2 teskedar sambal oelek
2 teskedar salt
1 dl majsmjöl
2 matskedar citronsaft
Olja att steka i
Steg för steg

1. Öppna burkarna och skölj av kikärtorna

2. Skala och hacka löken och vitlöken

3. Värm upp lite olja i en stekpanna

4. Mixa alla ingredienserna

5. När alla kikärtor mosats (du kan behöva stanna mixern och röra runt degen lite), forma försiktigt degen till biffar med händerna. (Jag gjorde dem ungefär lika stora som min handflata men du kan välja vilken storlek du vill).

5. Stek försiktigt biffarna tills de har lite färg på båda sidorna

6. Servera varma med vilken sås du vill!*


 

* När jag var klar med matlagningen så insåg jag att jag behövde någon sorts sås till biffarna. Så jag blandade den veganska yoghurten jag råkade ha hemma (den här) med lite sötsur sås och lite citronsaft. Jag skulle säga att det blev en ganska så bra kombination!


kikärtsbiffaringAll the ingredients // Alla ingredienserna
kikärtsbiffaring2Rinse the chickpeas, peel and chop the onions and throw everything in the mixer // Skölj kikärtorna, skala och hacka lökarna och släng ned allt i mixern
kikärtsbiffaring3After mixing the ingredients // Efter att ha mixat ingredienserna
kikärtsbiffaring4Form the paste into patties // Forma degen till biffar
kikärtsbiff3Fry and enjoy! // Stek och njut!

Vegetarian & Vegan Easter Food // Vegetarisk & Vegansk påskmat

In just a few days it’s Easter Eve (do you celebrate Easter on Easter Eve or Easter Day by the way? In Sweden we celebrate on Easter Eve). This evening is often centred around food and then especially (at least here) eggs, meatballs, sausage, pickled herring and ham. And sugar, sugar, sugar. But what if you happen to be a vegetarian who don’t eat sugar? Or a vegan? What do you eat then? Well, this for example:

 

//Om bara några dagar är det påskafton. En kväll som ofta cirkulerar kring mat och då framförallt ägg, köttbullar, prinskorv, sill och skinka. Och socker, socker, socker, i mängder. Men tänk om man råkar vara en vegetarian som inte äter socker? Eller vegan? Vad äter man då? Det här till exempel:


Photo by vegomagasinet.se Vegan Torta Pasqualina

1. Vegan Torta Pasqualina (Here)
2. Vegetarian Broccoli- and Corn Gratin // Vegetarisk broccoli- och majsgratäng (Here)
3. Vegan Pie with Beetroot and Cashew Filling // Vegansk filopaj med rödbetor och cashewfyllning (Here)

Pear and Chévre Salad

4. Pear and Chévre Salad // Päron- och chévresallad (Here
5. The Minimalist Baker’s Vegan Lentil Meatballs // Veganska linsköttbullar (Here)
6. Vegetarian Pickled Herring // Vegetarisk Inlagd sill (Here)
7. Vegan Cured Salmon // Vegansk gravad lax (Here)

Photo by Kristina Sälgvik Vegetarian Raw Lemon Curd Pie

8. Raw Lemon Curd Pie (Here) (Vegetarian) Contains honey // Innehåller honung
9. Vegan Peanutbutter chocolate Chip Ice Cream // Vegansk jordnötssmör och chokladglass (Here)
10. Vegan Chocolate Balls // Veganska chokladbollar (Here)

If you have more ideas for vegetarian and vegan options for easter, please post your links below!
//Om du har fler idéer på vegetariska och veganska alternativ för påsken så posta gärna en länk i kommentarerna!

Competition, Pet Peeves and Nervousness

self

As all Mondays I have answered some questions for you. But I guess in a way this Monday is nothing at all like any other. At least not in Sweden, not now. Don’t forget to take care of each other! And to tell the people around you how much they mean to you.

 

Here’s the questions and answers! It would be so much fun to read your answers as well!

 

Do you have any pet peeves?

I probably have a bunch of them, but two things which come to mind directly is 1) when people are not nice/polite to staff (e.g. waiters, cashiers etc.) and 2) when people occupy machines at the gym. I mean seriously, leave the machine when you’re resting between repetitions so someone else can use it! Don’t sit there and stare at your phone. (Sorry but I really do get quite annoyed by this).

 

Are you competitive?

Oh yes. Either I have to convince myself that the competition does not matter to me at all (which I normally do in public settings) or I will do everything I can to win. Unfortunately including some (minor) cheating. Although I always feel bad if no one notices my cheating and then I admit it. Because I actually do want to win fairly.  

 

What makes you nervous?

When I think someone is irritated at me and when I’m asking a question in class. I don’t really have any problems with having presentations, but when I’m about to ask a question I can just feel my heart throbbing so, so, hard and my voice starts to tremble a bit. It’s quite strange really.

 

//Som alla Måndagar så jag besvarat några frågor åt er. Men den här Måndagen är inte som alla andra. Åtminstone inte i Sverige, inte nu. Glöm inte bort att ta hand om varandra. Och berätta för människorna omkring dig hur mycket de betyder för dig.

 

Här är frågorna och svaren! Det vore jätteskoj att läsa er svar också!

 

Finns det någonting du alltid stör dig på?

Det finns säkert massa saker som jag alltid stör mig på men de jag först kommer att tänka på är 1) när folk inte är trevliga/artiga mot personal (t.ex. servitörer, de i kassan etc.) och 2) när folk ockuperar maskiner på gymmet. Seriöst, lämna maskinen när du vilar mellan repetitioner så att andra kan använda den! Sitt inte där och stirra på din mobil. (Förlåt, men jag blir verkligen irriterad på det här).

 

Är du tävlingsinriktad?

Oh ja. Antingen så måste jag övertyga mig själv om att tävlingen inte betyder någonting alls för mig (vilket jag oftast gör i offentliga sammanhang) eller så gör jag allt för att vinna. Tyvärr inkluderar det också lite (mindre allvarligt) fuskande. Fast om ingen märker att jag fuskar så får jag alltid dåligt samvete och berättar det. För jag vill egentligen vinna ärligt.

 

Vad gör dig nervös?

När jag tror att någon är irriterad på mig och när jag ska ställa en fråga under en lektion. Jag har inte direkt några problem med att ha en presentation, men när jag ska ställa en fråga så känner jag hur hjärtat börjar bulta så, så, hårt och min röst darrar lite. Det är ganska konstigt faktiskt. 

Spinach Omelette with Feta and Grated Parmesan

omelett

Are you looking for a healthy but yet delicious Sunday breakfast? How about a morning omelette with feta and fresh spinach? And some grated parmesan on top of course, because doesn’t just about everything get better with some parmesan?

 

By the way, in the latest number of “Vego”, a Swedish vegetarian magazine, they suggested a vegan parmesan cheese made by the brand “Violife”, called “Prosociano”. I haven’t had the opportunity to try it yet but if you don’t eat cheese, maybe that could be something for you? Is there anyone else who has tried it?

 


Ingredients (1 Omelette)
2 eggs
50g fresh (baby) spinach
Salt
Pepper
Feta
Parmesan
Oil to fry in
 
Step-by-step 

1. Mix the eggs with salt and pepper

2. Lightly fry the spinach until soft

3. Pour the eggs on the spinach and once the omelette is a bit solid, sprinkle with feta

4. Once entirely solid, turn the omelette once

5. Serve with grated parmesan

 

 

 


 

omelett2

//Letar du efter en hälsosam men fantastisk Söndagsfrukost? Vad sägs om en omelett med fetaost och färsk spenat? Och lite riven parmesan ovanpå, för blir inte nästan allt lite bättre med lite parmesan?

 

Förresten, i det senaste numret av ”Vego”, ett svenskt vegetariskt magasin så tipsade de om en vegansk parmesanost från märket ”Violife” som heter ”Prosociano”. Jag har inte haft möjligheten att testa den än men om du inte äter ost så kanske den kan vara någonting för dig? Är det någon annan som har testat?

 


Ingredienser (1 Omelett)
2 ägg
50g färsk (baby) spenat
Salt
Peppar
Fetaost
Parmesanost
Olja att steka i
Steg för steg 

1. Blanda äggen med saltet och pepparn

2. Fräs spenaten i olja tills den mjuknar

3. Häll över äggen över spenaten och när omeletten har stelnat lite, strö över fetaosten

4. När omeletten har stelnat helt, vände omeletten en gång

5. Servera med riven parmesan

 

 


Does Soybeans Cause Cancer?

Photo from Pixabay 

In 2005, The Whole Soy Story was published. This book argues that the consumption of soy is linked to malnutrition, digestive problems, and even heart disease and cancer. More specifically, this author argued that some of the isoflavonoiders available in soy is toxic to estrogen sensitive tissue and as estrogen is closely linked to breast cancer, why the author states that there is a potential risk with eating soybeans. A Swedish site called Greatlife.se then took this even further and argued that soy is not to recommend as food at all, and should be avoided entirely (Greatlife). Almost 3 000 people have liked this article.

 

This is very interesting as an American study from 2012 actually argue that one of the soybean isoflavones actually prevent and inhibit breast cancer (Li & Tollefsbol, 2012). Another interesting fact about this book is that the author of the book was at the time a member of the board of Weston A. Price Foundation (Dr Kaayla Daniel). This foundation is first and foremost advocating the agenda that people have to eat “fat-soluble activators found exclusively in animal fats” (Weston A. Price). This point of view is based on Weston A. Price research, which has been rejected by many others as unscientific (Sciencebasedmedicine.org)

 

Without going deeper into the subject, we can at least conclude that one should treat the findings in The Whole Soy Story with some reasonable doubt. Further, the Swedish association Läkare för framtiden (doctors for the future) concludes that “normal soy consumption is completely safe and most likely decrease the risk of breast cancer and decrease the risk of recurrence of cancer” (Läkare för framtiden). This organization on the other hand advocate a plant based lifestyle, why we cannot be sure they’re entirely objective. First and foremost one should trust scientific articles based on solid research, and not statements by individual associations. And at least the scientific articles I’ve been able to find say that normal soy consumption prevents rather than cause cancer.

 

//År 2005 publicerades boken The Whole Soy Story. Den här boken argumenterar för att konsumtionen av soja skulle vara direkt länkat till näringsbrist, matsmältningsproblem och till och med hjärtsjukdomar och cancer. Mer specifikt hävdar författarenatt de isoflavonider som finns i soja är giftiga för östrogenkänslig vävnad och eftersom östrogen är nära länkat till bröstcancer menar författaren att det finns en potentiell risk med att äta sojabönor. Den svenska sidan Greatlife.se tog det här steget längre och hävdar att soja inte är rekommenderat som livsmedel överhuvudtaget och bör undvikas helt (Greatlife). Nästan 3 000 personer har gillat den här artikeln.

 

Det här är väldigt intressant med tanke på att amerikansk studie från 2012 istället menar att en av sojabönans isoflavoner faktiskt förhindrar och hämnar bröstcancer (Li & Tollefsbol, 2012). Ett annat intressant faktum är att författaren till den här boken vid publiceringen satt i styrelsen för Weston A. Price Foundation (De Kaayla Daniel). Den här stiftelsen förespråkar att människor måste äta ”fettlösliga aktivatorer som enbart finns i animaliska fetter” (Weston A. Price). Den här åsikten är baserad på Weston A. Prices forskning, vilken har förkastas av många andra som ovetenskaplig (Sciencebasedmedicine.org).

 

Utan att fördjupa oss mer i ämnet så kan vi konstatera att vi bör behandla The Whole Soy Storys slutsatser med rimligt tvivel. Vidare menar den svenska organisationen Läkare för framtiden att ”normal soja konsumtion är helt säker och minskar troligen risken för bröstcancer och återfall av bröstcancer” (Läkare för framtiden). Den här organisationen argumenterar å andra sidan för en vegansk/vegetarisk livsstil varför det inte är helt säkert att heller de är helt objektiva i frågan. Först och främst bör man lita på vetenskapliga artiklar baserade på gedigen forskning snarare än uttalanden av individuella associationer. Och åtminstone de vetenskapliga artiklar som jag har kunnat hitta menar att normal sojakonsumtion förhindrar snarare än orsakar cancer.

 

 

References:

Greatlife.se. Last accessed: 2017-04-06

http://www.greatlife.se/artiklar-och-fakta/soja-inte-att-rekommendera/

 

Dr Kaayla Daniel. Last accessed: 2017-04-06

http://drkaayladaniel.com/about/bio/

 

Li & Tollefsbol, 2012 “Enhanced chemosensitivity of estrogen receptor-α (ERα)-negative breast cancer through soybean genistein-induced epigenetic reactivation of ERα”

 

Läkare för framtiden. Last accessed: 2017-04-06

http://www.lakareforframtiden.se/kost-och-halsa/livsmedel/soja/

 

Sciencebaedmedicine.org. Last accessed: 2017-04-06

https://sciencebasedmedicine.org/sbm-weston-prices-appalling-legacy/

 

Weston A. Price Foundation, Mission Statement. Last accessed: 2017-04-06

https://www.westonaprice.org/about-us/about-the-foundation/

A lifestyle blog filled with easy to make vegetarian and vegan recipes, health, fitness, and the occasional polar bear.

// En livsstilsblogg fylld av vegetariska och veganska recept, hälsa, träning och då och då en isbjörn.

Contact: mirjamtherese@gmail.com

Follow me on Bloglovin

Mirjam Therese
HannaVic logotype