Welcome to the world, I hope you'll like it

fårfår5

- Do you want to see the new one before I turn the lights off?

 

 My father asked and I immediately hurried to the sheep house. There, among the others in the half-darkness a white little lamb was stumbling around, trying to figure out where on earth she had suddenly ended up. And immediately, I was in love again. Just as every spring.

 

Only a few days before her two siblings were born, the ones with panda faces, who are already running around in the field. Who has understood that we are the ones who bring food and come running as soon as they see us. Not because they eat the food, but because that’s how mommy acts. And they’ve already started to taste the hay a little bit.

 

In only a few weeks they’ll be what we call “lamb racing”. That’s when all the lambs (normally around six or seven) run across the field as fast as they possible can. Then they turn around and run back. And soon they’ll trust their own legs a little bit more and start climbing on their mother, standing on her back when she lays down to rest. Then they’ll climb their father as well. Oh.

 

As every year I am a little bit in love and even though these might not be the best photos ever, I wanted to share them with you just to show these little creatures who just entered the world. I’m really looking forward to getting to know them.

 

får3

//

- Vill du se det senaste tillskottet innan jag släcker?

 

Frågade min pappa och jag skyndade mig genast till fårhuset. Där, bland de andra i halvmörkret snubblade ett litet vitt lam omkring och försökte förstå vart i hela världen hon hamnat nu. Och genast var jag nästan kär igen. Precis som varje vår.

 

Bara ett par dagar tidigare föddes hennes två syskon, de med panda ansikten, som redan springer runt i hagen. Som har förstått att vi är de som kommer med mat och kommer springande varje gång de ser oss. Inte för att de äter maten vi kommer med men för att det är så mamma gör. Och de har redan börjat smaka lite hö.

 

Om bara några veckor kommer det att ha vad vi kallar ”lamm race”. Det är när alla lamm (vanligtvis omkring sex eller sju) springer genom hagen så fort de någonsin kan. Sedan vänder de och springer tillbaka. Och snart kommer de att lita lite mer på sina egna ben och börja klättra på sin mamma och stå på hennes rygg när hon lägger sig ned för att vila. Sen börjar de klättra på sin pappa också.

Åh.

 

Precis som varje år är jag lite kär och trots att de här kanske inte är de bästa fotona någonsin så ville jag dela dem för att visa de här små varelserna som precis kommit till världen. Jag ser verkligen fram emot att lära känna dem.

Vegetarian and Vegan Nutrition: How to get Enough Omega 3

03

So one of many things vegetarians and vegans needs to think about regarding nutrition is Omega 3. This one of the only two fats of all the fats the body needs which it cannot make itself; meaning we have to get it from the food. Why do we need it? To build and repair our cells, to manage our blood pressure and to boost our immune system. Quite important in other words.

 

Why would this be especially important to vegetarians and vegans then? Well, one of the main sources of omega 3 is fish. A second, quite big source is diary and a third one “meat from animals eating grass”. Mhm. I’m starting to sense a problem. What are the vegetarian and vegan options then?

 

1. Walnuts. Contains 6.88g / 100g

2. Rapeseed oil. Contains 8.5g / 100g

 

Nice!

 

But how much omega 3 do we actually need? And can you eat too much?

According to the Swedish NFA (Livsmedelsverket) we need (on average) around 2.5 – 3g Omega 3 /day, which is around 1 tbsp. rapeseed oil. This does not mean that you have to somehow get 1 tbsp. of rapeseed oil in your system every single day. But it does mean that it might be a good idea to use rapeseed oil for cooking and to eat some walnuts every now and then.

 

Can one eat too much omega 3 then? Yes. Hypothetically. There are no benefits from eating more than 10g Omega 3 / day. Further, in the food rich of Omega 3 there is normally even more Omega 6, the second fat the body cannot produce on its own. Some studies suggest you might increase the risk of inflammatory diseases if you get too much Omega 6. Other studies argue on the contrary that Omega 6 protect you from inflammation.

 

Regardless, there is nothing insinuating that one could get too much of neither Omega 3 or 6 from food. The problem lies with supplements; such as capsules one can buy at the pharmacy. (I.e. don’t buy Omega 3 supplements. They’re mostly not vegetarian anyway.)

 

//En av många saker som vegetarianer och veganer behöver tänka på gällande näring är Omega 3. Det här är en av de enda två fetterna som kroppen behöver som den inte kan skapa själv; vilket innebär att vi måste få i oss dem från vår mat. Men varför behöver vi Omega 3 egentligen? För att bygga och reparera celler, kontrollera vårt blodtryck och för att få bättre immunförsvar. Med andra ord är Omega 3 ganska så viktigt.

 

Varför skulle det här med Omega 3 vara extra viktigt för vegetarianer och veganer då? Jo för att en av de största källorna till Omega 3 är fisk. En andra ganska stor källa är mjölkprodukter och en tredje ”kött från gräsätande djur”. Mhm. Jag börjar ana ett problem. Vilka är de vegetariska och veganska alternativen då? Framförallt dessa:

 

1. Valnötter. Innehåller 6.88g / 100g

2. Rapsolja. Innehåller 8.5g / 100g.

 

Nice!

 

Men hur mycket Omega 3 behöver vi egentligen? Och kan man äta för mycket?

Enligt Livsmedelsverket behöver vi i genomsnitt 2.5 – 3g Omega 3 /dag, vilket motsvarar ca en matsked rapsolja. Det innebär inte att du behöver få i dig 1 matsked rapsolja varje dag. Däremot innebär det att det kan vara en bra idé att använda rapsolja när du lagar mat och att äta valnötter då och då.

 

Men kan man äta för mycket Omega 3? Ja. Hypotetiskt sett. Det finns inga fördelar med att äta mer än 10g Omega 3 per dag. I de livsmedel som är rika på Omega 3 finns det oftast också ännu mer Omega 6, vilket är den andra fettypen som kroppen inte kan producera på egen hand. Vissa studier pekar på att om du får i dig för mycket Omega 6 så ökar du risken för inflammatoriska sjukdomar. Andra studier menar tvärtemot att Omega 6 skyddar mot inflammation.

 

Oavsett så finns det ingenting som pekar på att man skulle få i sig för mycket Omega 3 eller 6 från maten. Problemet ligger istället i kosttillskott; t.ex. kapslar du kan köpa på apoteket. (Med andra ord: köp inte Omega 3 kosttillskott. De är oftast inte vegetariska oavsett).

Breakfast Experiments // Frukostexperiment

breakfastexperiment

Good morning people!


What could possibly suit a day off better than some breakfast experimentation?! I’ve been trying out some vegan options for my morning yoghurt lately and the cheapest one is Oatly’s “Havregurt” (not entirely sure what they call it in English? Oatgurt?). Unfortunately, there are two problems with this cheapest options; it’s just a little bit too runny and a little bit too sweet. Now, as I don’t eat sugar I always go for the neutral option without any added flavours, but I still think it tastes a bit sugary (apparently that’s from the oats).

 

To solve the problem with the yoghurt being a little bit too runny, I decided to freeze the yoghurt overnight. The important thing to remember when doing this is that it will take a while for it to unfreeze in the morning… (I didn’t. I was so hungry when I finally could eat). Now, I still weren’t entirely happy with the consistency so I added a banana and mixed it with the still half frozen yoghurt. The result? Yum on the texture! But, even more sugary. Solution? Peanut butter!

 

I added some peanut butter, some strawberries and some cashew and can I just say waow! I loved it! Unfortunately, I guess one could debate the healthiness of eating too much of that peanut butter… So this will not qualify as my everyday breakfast (also it was a little bit too much work in the morning) but is definitely a new weekend favourite!

 

I ate my bowl quite unfrozen, but you can eat it earlier or later depending on your preferences.

 


breakfastexperiment2

//God morgon kompisar!


Vad passar bättre på en ledig dag än lite frukostexperimentering?! På sista tiden så har jag utforskat olika veganska alternativ till min morgonyoghurt, och det billigaste alternativet är Oatly’s ”Havregurt”. Tyvärr finns det två problem med det här billigaste alternativet; havregurten är lite för rinnig och lite för söt. Jag äter inte socker och väljer därför alltid det naturella alternativet utan tillsatta smaker, men jag tycker att även det är lite för sött (tydligen kommer sötman från havren).

 

För att lösa problemet med att havregurten är lite för rinnig bestämde jag mig för att frysa den över natten. Det viktigaste att komma ihåg när man gör det här är att det kommer att ta ett tag för den att tina på morgonen… (Jag gjorde inte det. Jag var så hungrig när jag äntligen kunde äta.) Jag var dock fortfarande inte helt nöjd med konsistensen så jag lade till en banan och mixade den med den fortfarande halvfrusna havregurten. Resultatet? Yum för konsistensen! Men, ännu sötare! Lösningen? Jordnötssmör!

 

Jag blandade i jordnötssmör, jordgubbar och cashew och kan jag bara få säga att waow! Jag älskar det! Tyvärr så antar jag att man kan debattera det hälsosamma i att äta för mycket av det där jordnötssmöret… Därför kommer det här inte att bli någon ny vardagsfrukost (det var dessutom lite för mycket jobb på morgonen) men det är definitivt en ny helgfavorit!

 

Jag åt min skål ganska tinad, men du kan äta den senare eller tidigare beroende på vad du föredrar.