Jet Skiing and Johnny Depp

qa

It’s Monday and therefore time to answer questions! I’ve actually only received one question this week and therefore asked my friend (C) to come up with two more. I’d say she did a good job! By the way, I think it would be really fun if you too answered the questions, or at least one of them, in the comments, so please do if you want to! I would really enjoy reading all the answers!

 

”Do you have an actors whose movies you always have to see, regardless if it seems to be good or not?”/ C

Johnny Depp! Always. I think he’s a brilliant actor.

 

”What extreme sport would you like to try?” /C

Jet skiing! It seems so cool! I would probably be horrible at it but still, looks awesome!

 

”Do you read all blogposts before commenting on them or do you just skim through them?”/Suzanne

Yes, I do read all blogposts before commenting. I love how blogs offer a window to someone’s life and to get to read about that person’s thoughts and opinions, and even more importantly, learn what’s important to them.

 

That’s all for this week! Do you have more questions? Post them during the week and I will answer them on Monday! Have a great week and don't forget to answer one of the questions in the comments!

 

//Det är måndag och därför dags att besvara frågor! Jag har bara fått en fråga den här veckan och bad därför min vän (C) att komma på två till. Jag skulle säga att hon gjorde ett bra jobb! Förresten så tycker jag att det hade varit jätteroligt om ni också ville besvara frågorna, eller i alla fall någon fråga, i kommentarerna! Det vore jättekul att läsa!

 

”Finns det någon skådespelare vars filmer du bara måste se, oavsett om de verkar bra eller inte?”/ C

Johnny Depp! Alltid. Jag tycker att han är en fantastiskt skådespelare.

 

“Vilken extremsport skulle du vilja testa?”/C

Jet Skiing! Det verkar så himla coolt! Jag skulle antagligen vara fruktansvärt dålig på det men ändå, det verkar fantastiskt!

 

”Läser du alla blogginlägg innan du kommenterar på dem eller skummar du bara igenom dem?”/Suzanne

Jag läser alla blogginlägg innan jag kommenterar. Jag älskar hur blogginlägg skapar ett fönster till någons liv och att få läsa om den människans tankar och åsikter, och viktigast av allt, förstå vad som är viktigt för dem.

 

Det var allt för den här veckan! Har du fler frågor? Kommentera dem under veckan så svarar jag på dem på måndag! Ha en fantastisk vecka och glöm inte svara på någon fråga du också!

Geting to Know Me a Little Bit Better Each Monday?

Mirjam1

Good Morning Beautiful People!

 

First of all, thank you for your support this week! Thank you for commenting, and thank you for engaging in discussion on the blog. It makes me really happy!

 

So last week I was discussing my doubt about motivational Monday a little bit, and it seems those are also the posts which receives the less response. Therefore, I thought we’d change it up a little bit. Since this blog is not always that personal, Mondays will now be set aside to give you the opportunity to get to know me a little bit better. If I receive any questions during the week I will answer some of them and if not, I will just tell you more about myself/ask my friends to ask questions. So now you know, just leave a comment if you have any questions!

 

What are your thoughts on this? Sounds good?

 

//God morgon alla fantastiska människor!

(Hur kommer det sig förresten att skriva en sådan rubrik på engelska känns helt naturligt men på svenska låter det jättekonstigt/konstlat?)

 

Först och främst, tack för er support den här veckan! Tack för att ni kommenterar inlägg och tar er tid att  diskutera på bloggen. Det gör mig extremt glad!

 

Så förra veckan så skrev jag lite om mina tveksamheter kring ”motivational Monday” och det verkar också som att det är  just de inläggen som får minst respons. Därför tänkte jag att vi skulle ändra konceptet lite. Eftersom den här bloggen inte alltid är så personlig så kommer nu Måndagar avsättas för att ge er möjligheten att lära känna mig lite bättre. Om jag får några frågor under veckan så besvarar jag några av dem och om inte så berättar jag bara mer om mig själv/ber mina vänner att ställa frågor. Så nu vet ni, lämna bara en kommentar om ni har några frågor!

 

Vad tycker ni om det här? Låter det bra?

 

Q/A

What is your biggest fear?

That a snake will fall down on me from a tree.

(Taking aside all the normal fears like losing my beloved ones etc.)


//Vilken är din största rädsla?

Att en orm ska ramla ner på mig från ett träd.

(Om man bortser från alla normala rädslor som att förlora de jag älskar etc.)

 

Do you have any plants at home? /C

No. They all died.


//Har du några växter hemma? /C

Nej. Alla dog.

 

How are your legs after the surgery? /Dad (who happened to walk by)

Ok, so quick backstory: In April(?) last year I woke up one day and couldn’t feel my right foot. It later turned out that this was a consequence of the herniation I’ve been struggling with fort the past three years and that a nerve in my back had been squashed as a consequence. Therefore, I had surgery in May the same year.

 

I still can’t feel the three toes furthest to the right on my right foot properly, which means a big risk of spraining my ankle. Earlier this year I did however regain the ability to walk on my toes why I really hope to be able to go running this summer. I have no other symptoms left from the herniation since the surgery, so it was really successful. My back do however hurt a little bit when I’ve been stressed out for a long time, but that’s just because I become tense and is not so much related to the herniation.

 

Hur är dina ben efter operationen? /Pappa (som råkade gå förbi)

//Okej, så snabb bakgrundsinfo: I april(?) förra året så vaknade jag upp en dag och kunde inte känna min högra fot. Det visade sig sedan att detta var en konsekvens av det diskbråck jag haft problem med i tre år och att en nerv i samband med det kommit i kläm i ryggen. Därför opererades jag i maj samma år.

 

Jag kan fortfarande inte känna mina tre tår längst till höger på högerfoten helt och hållet, vilket innebär att det finns en konstant förhöjd risk att jag ska stuka foten. Tidigare i år fick jag dock tillbaka förmågan att gå på tå varför jag verkligen hoppas kunna springa i sommar. Jag har inga andra symptom på diskbråck efter operationen, så den var väldigt lyckad. Min rygg gör dock lite ont när jag varit stressad under en lång period, men det är mest för att jag blir spänd och inte så mycket på grund av diskbråcket.

Ok Monday, let's do this!

Good Morning!

 

How are you feeling? Tired because it’s Monday or perhaps excited for a new week? On the train home from Lund yesterday I really felt like this weekend could use an additional Sunday because I was indeed quite tired after a fantastic but intense weekend. However, once I came home I headed straight for the gym and after a good work-out where I set several new personal bests I did feel more relaxed and ready for a new week.

 

(While writing this I can just feel how annoyed I would be by this text if I didn’t enjoy working out. It does sounds super cliché, I know, but I really do get more energy after working out however strange it may sound).

 

This week it was a little difficult to decide what to write for the inspirational trio, perhaps because I myself am a little bit confused by the concept still. Should it just be things I like, something connected to the week or inspirational in more general terms? What do you think?

 

//God Morgon!

 

Hur mår ni? Är ni trötta för att det är måndag eller redo för en ny vecka? På tåget hem från Lund igår så kände jag verkligen att den här helgen hade kunnat behöva en extra söndag eftersom jag var ganska väldigt trött efter en fantastiskt men intensiv helg. Men så snart jag kom hem bytte jag om och gav mig av till gymmet och efter ett riktigt bra pass där jag satte flera nya personliga rekord så kände jag mig faktiskt mer avslappnad och redo för en ny vecka.

 

(Under tiden som jag skriver det här så kan jag riktigt känna hur störig jag skulle tycka att den var om jag inte tyckte om att träna. Jag vet att det verkligen låter som en kliché men jag får verkligen mer energi av att träna, hur konstigt det än låter).

 

Den här veckan hade jag lite svårt att bestämma mig för vad jag skulle skriva för inspirations trio. Kanske för att jag själv fortfarande inte är helt säker på vad konceptet innebär? Ska det bara vara saker jag gillar, någonting relaterat till veckan eller inspirerande i mer generella termer? Vad tycker ni?

 

Photo by Sandra Beijer

Plants & Books

As you know I visited some friends’ new apartment in Lund this Friday and there were books everywhere. I absolutely loved it! Even better it would be to here at home have it like above, combined with plants everywhere! Unfortunately, I am the absolute worst at keeping my plants alive why surrounding myself with books do seem easier to achieve.

 

//Som ni vet så hälsade jag på några vänner i deras nya lägenhet i Lund i Fredags och det var böcker överallt. Jag älskade det! Ännu bättre skulle det vara att här hemma ha det som ovan, kombinerat med växter överallt! Dessvärre är jag helt usel på att hålla mina växter levande så att omge mig själv med böcker verkar verkligen lättare att uppnå!

 

I could not trace the origin of this photo

You must hurry while you feel like it

This is a (translated) quote from one of the Finnish artist Tove Jansson’s characters that my friend read to me the other day. I must say I really, really, like it. Once you feel inspired to go the gym, start with that assignment or whatever it might be, do it, before the inspiration disappears.

 

//Man måste skynda sig medan man har lust

Det här är ett citat från en av Tove Janssons karaktärer (Muminmamman) som min vän läste för mig häromdagen och jag måste säga att jag verkligen, verkligen, gillar det. Om du väl känner dig inspirerad att gå till gymmet, börja med en inlämning eller vad det än kan vara så bara gör det innan inspirationen försvinner igen.

 

 

Snow Patrol - This Isn’t Everything You Are

I stumbled across this song just a little while back and since then I listen to it every time something brings me down. I think that far too often in life something becomes far, far, bigger than it should, in my case it is often exams. At times like that I like to remind myself that I am so much more than the result of that exam. It’s not important enough to consume my being because it is not all I am. If I fail I am not failed.

 

//Jag snubblade över den här låten för bara ett litet tag sedan och sedan dess lyssnar jag på den varje gång någonting gör mig lite deppig. Jag tror att alldeles för ofta i liften så blir någonting mycket, mycket, större än det borde vara, i mitt fall är det ofta tentor. Vid sådana tillfällen försöker jag påminna mig själv om att jag är mycket, mycket, mer än resultatet på den tentan. Den är inte tillräckligt viktig för att uppfylla hela min varelse därför att den är inte allt jag är. Om jag misslyckas är jag inte misslyckad.