Competition, Pet Peeves and Nervousness

self

As all Mondays I have answered some questions for you. But I guess in a way this Monday is nothing at all like any other. At least not in Sweden, not now. Don’t forget to take care of each other! And to tell the people around you how much they mean to you.

 

Here’s the questions and answers! It would be so much fun to read your answers as well!

 

Do you have any pet peeves?

I probably have a bunch of them, but two things which come to mind directly is 1) when people are not nice/polite to staff (e.g. waiters, cashiers etc.) and 2) when people occupy machines at the gym. I mean seriously, leave the machine when you’re resting between repetitions so someone else can use it! Don’t sit there and stare at your phone. (Sorry but I really do get quite annoyed by this).

 

Are you competitive?

Oh yes. Either I have to convince myself that the competition does not matter to me at all (which I normally do in public settings) or I will do everything I can to win. Unfortunately including some (minor) cheating. Although I always feel bad if no one notices my cheating and then I admit it. Because I actually do want to win fairly.  

 

What makes you nervous?

When I think someone is irritated at me and when I’m asking a question in class. I don’t really have any problems with having presentations, but when I’m about to ask a question I can just feel my heart throbbing so, so, hard and my voice starts to tremble a bit. It’s quite strange really.

 

//Som alla Måndagar så jag besvarat några frågor åt er. Men den här Måndagen är inte som alla andra. Åtminstone inte i Sverige, inte nu. Glöm inte bort att ta hand om varandra. Och berätta för människorna omkring dig hur mycket de betyder för dig.

 

Här är frågorna och svaren! Det vore jätteskoj att läsa er svar också!

 

Finns det någonting du alltid stör dig på?

Det finns säkert massa saker som jag alltid stör mig på men de jag först kommer att tänka på är 1) när folk inte är trevliga/artiga mot personal (t.ex. servitörer, de i kassan etc.) och 2) när folk ockuperar maskiner på gymmet. Seriöst, lämna maskinen när du vilar mellan repetitioner så att andra kan använda den! Sitt inte där och stirra på din mobil. (Förlåt, men jag blir verkligen irriterad på det här).

 

Är du tävlingsinriktad?

Oh ja. Antingen så måste jag övertyga mig själv om att tävlingen inte betyder någonting alls för mig (vilket jag oftast gör i offentliga sammanhang) eller så gör jag allt för att vinna. Tyvärr inkluderar det också lite (mindre allvarligt) fuskande. Fast om ingen märker att jag fuskar så får jag alltid dåligt samvete och berättar det. För jag vill egentligen vinna ärligt.

 

Vad gör dig nervös?

När jag tror att någon är irriterad på mig och när jag ska ställa en fråga under en lektion. Jag har inte direkt några problem med att ha en presentation, men när jag ska ställa en fråga så känner jag hur hjärtat börjar bulta så, så, hårt och min röst darrar lite. Det är ganska konstigt faktiskt. 

Monday Q&A

MirjamochNalle2

This is kind of a behind of scenes from the photos I posted on Saturday… I call it “when all you want is a nice photo with your dog and he gets bored and go crazy instead”.

// Det här är något av en behind the scenes till bilderna jag publicerad i Lördags… Jag kallar den “när allt du vill ha är en fin bild med din hund och han blir uttråkad och knäpp istället”.

 


Good Morning lovelies! How are you doing? Did you have a good weekend? I really hope you did! I didn’t entirely manage to not open the computer yesterday but I did have time to read, make spring rolls and take a long walk in the sun. A really good day in other words!

 

Here’s this week’s Q&A. The first question there were several people asking about, the others I made up myself because I thought they were interesting!

 

What is the name of your dog?

His name is Nalle, it’s the Swedish form of “Teddy” (Teddy Bear) because he looked like a teddy bear as a puppy.

 

If you were to get a tattoo, what would it be and where?

To be honest I don’t think I’ll ever get a tattoo because I change my mind too often to do something that permanent. But, if I were to get a tattoo this very minute, it would be the constellation ursa major, representing Nalle. I’m not entirely sure about where but I think wrists and ribs are nice places to have tattoos so maybe there. It would also be cool if one could find the pattern somewhere among my natural freckles and connect them. (I have a trillion freckles so it is possible to find any pattern you’d like, but I’m thinking among the bigger ones).

 

(While writing this I realized that if I were to get ursa major, I would probably get ursa minor too right next to it so that Nalle could be with our older dog Lufsen that he grew up with. I think he would have liked that).

 

What’s an ingredient you always want to have at home?

Parmesan Cheese. I love parmesan. I know that’s a stupid choice though, I should have said something I could survive on if there’s a famine.

 

 

//God morgon kompisar! Hur mår ni? Hade ni en bra helg? Jag hoppas verkligen att ni hade det! Jag lyckades inte helt och hållet med att inte öppna datorn igår men hade tid att läsa, göra vårrullar och ta en lång promenad i solen. En riktigt bra dag med andra ord!

 

Här kommer den här veckans frågor och svar! Den första frågan var det många som undrade över. De andra hittade jag på själv för att jag tyckte att de var intressanta fakta.

 

Vad heter din hund?

Han heter Nalle eftersom han såg ut som en nallebjörn när han var valp.

 

Om du skulle skaffa en tatuering, vad skulle den föreställa och vart skulle den sitta?

Ärligt talat så tror jag inte att jag någonsin kommer att skaffa en tatuering för jag ändrar mig om saker alldeles för ofta för att göra något så permanent. Men om jag skulle skaffa en tatuering precis just nu så skulle det vara stjärnbilden stora björn, för Nalle. Jag är inte helt säker på var men på handleder och revben är fina stället att ha tatueringar tycker jag så antagligen något av de två. Det skulle också vara coolt om man kunde hitta mönstret någonstans bland mina naturliga fräknar och ansluta dem. (Jag har en triljon fräknar så det går att hitta precis vilket mönster du vill men jag tänker på de lite större fräknarna).

 

(Under tiden som jag skrev detta så kom jag också på att om jag skulle skaffa stora björnen så skulle jag nog tatuera in lilla björnen precis bredvid också så att Nalle kunde få vara med vår äldre hund Lufsen som han växte upp med. Jag tror att han skulle tycka om det).

 

Vilken ingrediens vill du alltid ha hemma?

Parmesanost. Jag älskar parmesan. Jag vet att det är ett ganska dumt val dock, jag skulle ha valt något som jag kunde överleva på om det blev hungersnöd.

Jet Skiing and Johnny Depp

qa

It’s Monday and therefore time to answer questions! I’ve actually only received one question this week and therefore asked my friend (C) to come up with two more. I’d say she did a good job! By the way, I think it would be really fun if you too answered the questions, or at least one of them, in the comments, so please do if you want to! I would really enjoy reading all the answers!

 

”Do you have an actors whose movies you always have to see, regardless if it seems to be good or not?”/ C

Johnny Depp! Always. I think he’s a brilliant actor.

 

”What extreme sport would you like to try?” /C

Jet skiing! It seems so cool! I would probably be horrible at it but still, looks awesome!

 

”Do you read all blogposts before commenting on them or do you just skim through them?”/Suzanne

Yes, I do read all blogposts before commenting. I love how blogs offer a window to someone’s life and to get to read about that person’s thoughts and opinions, and even more importantly, learn what’s important to them.

 

That’s all for this week! Do you have more questions? Post them during the week and I will answer them on Monday! Have a great week and don't forget to answer one of the questions in the comments!

 

//Det är måndag och därför dags att besvara frågor! Jag har bara fått en fråga den här veckan och bad därför min vän (C) att komma på två till. Jag skulle säga att hon gjorde ett bra jobb! Förresten så tycker jag att det hade varit jätteroligt om ni också ville besvara frågorna, eller i alla fall någon fråga, i kommentarerna! Det vore jättekul att läsa!

 

”Finns det någon skådespelare vars filmer du bara måste se, oavsett om de verkar bra eller inte?”/ C

Johnny Depp! Alltid. Jag tycker att han är en fantastiskt skådespelare.

 

“Vilken extremsport skulle du vilja testa?”/C

Jet Skiing! Det verkar så himla coolt! Jag skulle antagligen vara fruktansvärt dålig på det men ändå, det verkar fantastiskt!

 

”Läser du alla blogginlägg innan du kommenterar på dem eller skummar du bara igenom dem?”/Suzanne

Jag läser alla blogginlägg innan jag kommenterar. Jag älskar hur blogginlägg skapar ett fönster till någons liv och att få läsa om den människans tankar och åsikter, och viktigast av allt, förstå vad som är viktigt för dem.

 

Det var allt för den här veckan! Har du fler frågor? Kommentera dem under veckan så svarar jag på dem på måndag! Ha en fantastisk vecka och glöm inte svara på någon fråga du också!