Tattoos, Sweatshirts & Bruises

 

Good Evening!

I do realize that it has been a while since I updated you on life and to be perfectly honest I don’t really know why. Perhaps I got lost for a little bit. All of a sudden I had nothing planned for the blog, was falling behind and freaked out a little. So I stopped. For no reason at all really.

 

But now I’m back and this time I’ll focus on updating when inspired rather than updating always. I think it will be better that way. And if you want to know when I’m updating, you can easily follow me on e.g. bloglovin (here).

 

This is a somewhat random collage of a tattoo I was considering, my favourite sweatshirt and two reoccurring problems in my life. The sweatshirt is from H&M and might be the first piece of clothing in pink that I’ve ever owned. The problems are first, the fallacy of jeans and long legs and second the bruises that always show up on my legs when I’m working out. I looked it up on the internet and apparently its normal for some people* but it’s still kind of weird. However, it’s apparently a sign of overstrain (which my body apparently thinks a normal workout is) so they will stop appearing once I become super fit!

 

* n.b. given that you only get random bruises on your legs. If you get bruises elsewhere for no reason, please seek medical advice.

 

God kväll! (visst låter det väldigt formellt på svenska?)

Jag inser att det har gått ett tag sedan min senaste uppdatering och för att vara helt ärlig så vet jag inte riktigt varför. Kanske gick jag lite vilse. Plötsligt hade jag ingenting planerat för bloggen, började hamna efter och stressade upp mig lite. Så jag sluta. Utan anledning alls egentligen.

 

Men nu är jag tillbaka och den här gången ska jag fokusera på att uppdatera när jag är inspirerad snarare än att alltid uppdatera. Jag tror att det blir bättre så. Och om du vill veta när jag har uppdaterat så kan du enkelt följa mig på t.ex. bloglovin (här).

 

Det här är ett aning slumpmässigt collage av en tatuering som jag funderade på, min favorit sweatshirt och två återkommande problem i mitt liv. Sweatshirten är från H&M och kan vara det första rosa plagg jag har ägt i mitt liv. Problemen är för det första bedrägligheten i jeans och långa ben och för det andra de blåmärken som alltid dyker upp på mina ben när jag tränar. Jag kollade upp det på internet och tydligen så är det normalt för vissa människor* men det känns fortfarande lite konstigt. Dock är det ett tecken på överansträngning (vilket min kropp tydligen tycker att ett vanligt träningspass är) så de kommer att sluta dyka upp när jag har blivit super vältränad!

 

* obs! Detta gäller bara om du bara får slumpmässiga blåmärken på benen. Om du får blåmärken någon annanstans utan anledning bör du söka medicinsk rådgivning.

Welcome to the world, I hope you'll like it

fårfår5

- Do you want to see the new one before I turn the lights off?

 

 My father asked and I immediately hurried to the sheep house. There, among the others in the half-darkness a white little lamb was stumbling around, trying to figure out where on earth she had suddenly ended up. And immediately, I was in love again. Just as every spring.

 

Only a few days before her two siblings were born, the ones with panda faces, who are already running around in the field. Who has understood that we are the ones who bring food and come running as soon as they see us. Not because they eat the food, but because that’s how mommy acts. And they’ve already started to taste the hay a little bit.

 

In only a few weeks they’ll be what we call “lamb racing”. That’s when all the lambs (normally around six or seven) run across the field as fast as they possible can. Then they turn around and run back. And soon they’ll trust their own legs a little bit more and start climbing on their mother, standing on her back when she lays down to rest. Then they’ll climb their father as well. Oh.

 

As every year I am a little bit in love and even though these might not be the best photos ever, I wanted to share them with you just to show these little creatures who just entered the world. I’m really looking forward to getting to know them.

 

får3

//

- Vill du se det senaste tillskottet innan jag släcker?

 

Frågade min pappa och jag skyndade mig genast till fårhuset. Där, bland de andra i halvmörkret snubblade ett litet vitt lam omkring och försökte förstå vart i hela världen hon hamnat nu. Och genast var jag nästan kär igen. Precis som varje vår.

 

Bara ett par dagar tidigare föddes hennes två syskon, de med panda ansikten, som redan springer runt i hagen. Som har förstått att vi är de som kommer med mat och kommer springande varje gång de ser oss. Inte för att de äter maten vi kommer med men för att det är så mamma gör. Och de har redan börjat smaka lite hö.

 

Om bara några veckor kommer det att ha vad vi kallar ”lamm race”. Det är när alla lamm (vanligtvis omkring sex eller sju) springer genom hagen så fort de någonsin kan. Sedan vänder de och springer tillbaka. Och snart kommer de att lita lite mer på sina egna ben och börja klättra på sin mamma och stå på hennes rygg när hon lägger sig ned för att vila. Sen börjar de klättra på sin pappa också.

Åh.

 

Precis som varje år är jag lite kär och trots att de här kanske inte är de bästa fotona någonsin så ville jag dela dem för att visa de här små varelserna som precis kommit till världen. Jag ser verkligen fram emot att lära känna dem.

Vegetarian Inspiration

inspiration

It’s Saturday afternoon when I prepare this post and as soon as it’s done I’ll change to my best dancing dress. It’s a black one which swirl around me when I move. Then I’ll go down two floors to have tacos with my friends before we leave to meet up with more of our friends. I think it will be a fantastic night, and I cannot help but love this feeling of anticipation right before it begins.

 

When this post is published its early Sunday morning. I will probably still be sleeping but in just a little bit I’ll wake up for breakfast. And instead of opening my computer the first thing I do I will keep it closed and pick up one of the books I’ve been longing to read, or one of the two vegetarian journals I bought today. I’m really looking forward to reading them, to get inspired.

 

After a couple of hours I will leave my reading chair and prepare lunch. I’ve bought rice paper and will try to make fresh spring rolls for the first time in my life. And peanut sauce. I absolutely love peanut sauce.

 

Perhaps I’ll go to the gym in the evening. To let my body work and my mind relax. Afterwards I’ll try to not fall asleep in the sauna because it feels like that’s the number one way to miss the closing time. So instead I will just stay there for a little bit and then go back home and fall asleep among the white bed linen in mown bed after dinner.

 

I think it will be a very good day. And exactly what I need right now.

And I will try my very, very, best to not open my computer once.

 

How will you spend your Sunday?

 

//God morgon kompisar!

 

Det är lördag eftermiddag när jag förbereder det här inlägget och så snart jag är klar så ska jag byta om till min bästa dansklänning. Det är en svart som virvlar omkring mig när jag rör mig. Sen ska jag gå ner två våningar för att äta tacos med mina vänner innan vi ger oss av för att möta upp fler vänner. Jag tror att det kommer att bli en fantastiskt kväll, och jag kan inte låta bli att älska förväntan precis nu. Precis innan den börjar.

 

När det här inlägget publiceras är det tidigt på söndag morgon. Jag sover antagligen fortfarande, men bara om en liten stund så kommer jag vakna och äta frukost. Och istället för att öppna min dator det första jag gör så ska jag låta den förbli stängd och plocka upp en av alla de böcker som jag har längtat efter att läsa. Eller en av de två vegetariska tidningar jag köpte idag. Jag ser verkligen fram emot att få inspireras av dem.

 

Efter ett par timmar så kommer jag antagligen att lämna min läsfåtölj och göra i ordning lunchen. Jag har köpt rispapper och ska försöka göra färska vårrullar för första gången någonsin. Och jordnötssås. Som jag älskar jordnöttsås.

 

Kanske går jag till gymmet på kvällen för att låta min kropp jobba och mitt huvud slappna av. Efteråt ska jag försöka att inte somna i bastun, det känns som det bästa sättet att missa stängningstiden. Istället ska jag bara stanna där en liten stund och gå hem och somna bland de vita lakanen i min egen säng efter middagen.

 

Jag tror att det kommer att vara en mycket bra dag. Och precis vad jag behöver just nu.

Och jag ska försöka mitt allra, allra, bästa att inte öppna datorn en enda gång.

 

Hur kommer du att spendera din söndag?

 

inspiration2

P.S. If you’ve been following my blog for a little bit you know I said a couple of weeks back that I didn’t have any plants because they all died. Well, yesterday this little fella got to come home with me, I really do hope he’ll make it! If he doesn’t I seriously doubt I’ll buy any more plants in a while…

 

P.S. Om du har följt min blogg ett tag så vet du att jag sa för ett par veckor sedan att jag inte hade några växter hemma eftersom alla dött. Men så igår fick den här lilla krabaten följa med mig hem, och jag hoppas verkligen att han överlever! Om han inte gör det så tvivlar jag starkt på att jag kommer att köpa några fler växter på ett tag…